Μέτα την επανάληψη της διαδικασίας δημιουργίας και συντήρησης πολλαπλών ιστοχώρων αρκετές φορές, συνειδητοποιείς ότι βασίζεσαι επανειλημμένα σε κάποια συγκεκριμένα εργαλεία. Κάποια απο αυτά είναι διαθέσιμα με έναν απλό browser (σε όλες τις πλατφόρμες) και πάνω απ’ όλα είναι απολύτως δωρεάν. Συμμόρφωση με τα Standards HTML/XHTML Validator http://validator.w3.org/check CSS Validator http://jigsaw.w3.org/css-validator CSS Redundancy checker http://services.immike.net/css-checker/ Εμφάνιση […]