Συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και θα δημιουργηθεί αυτόματα ο δωρεάν NetZ.gr λογαριασμός φιλοξενίας σας. Αρχικά, θα δημιουργήσετε το λογαριασμό σας με το δωρεάν url http://onoma.netz.gr. Κατόπιν της δημιουργίας του λογαριασμού σας, θα σας παρέχουμε αυτόματα ένα αρχείο PDF με της απαιραίτητες πληροφορίες για την σύνδεση σας στον πίνακα διαχείρισης του ιστοχώρου σας. Στο πίνακα διαχείρισης μπορείτε να ξεκινήσετε την δημιουργία, μεταφόρτωση και δημιοσίευση της ιστοσελίδας σας, καθώς και την εισαγωγή το δικού σας ονόματος (domain).