Έχουμε μιλήσει για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας σας και διαφορετικές μεθόδους που μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι το site σας φορτώνει πιο γρήγορα, είναι καλύτερα ορατό στους χρήστες και προσβάσιμο από όλους. Μετά τη δημιουργία της ιστοσελίδας σας είναι πάντα χρόνος για τη βελτιστοποίηση και φυσικά, είναι σημαντικό να δοκιμάσει κανείς το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν μερικές web εφαρμογές που το κάνουν αυτό για σας και μάλιστα το κάνουν δωρεάν.

  • Google PageSpeedGoogle PageSpeed Insight: PageSpeed Insights analyzes the content of a web page, then generates suggestions to make that page faster.
    Possibly one of the most credible services, but options to count
  • Pingdom ToolsPingdom Website Speed TestWebsite Speed Test allows you analyze the load speed of your websites, and learn how to make them faster. It lets you identify what about a web page is fast, slow, too big, what best practices you’re not following, and so on. All tests are done with real web browsers, so the results match the end-user experience exactly. We use a bunch of instances of Google’s Chrome web browser to load websites, record performance data, and so on. Tests are done from dedicated Pingdom servers.
  • WebPagetestWebPageTest: Run a free website speed test from multiple locations around the globe using real browsers (IE and Chrome) and at real consumer connection speeds. You can run simple tests or perform advanced testing including multi-step transactions, video capture, content blocking and much more. Your results will provide rich diagnostic information including resource loading waterfall charts, Page Speed optimization checks and suggestions for improvements.
  • GTmetrixGTMetrix: Gives you insight on how well your site loads and provides actionable recommendations on how to optimize it.12 servers in 7 different areas globally gives you a wide geographic reach for analyzing your sites.
  • Monitis Pageload: Monitis full page load is a free tool that allows to test website speed from multiple locations around the globe and get a complete analysis of load time of all elements of the web page.
  • Uptrends Website Speed: With the Free Uptrends Website Speed Test, you can put the performance of any webpage to the test.Simply enter a website URL, select any 1 of our 35* available global checkpoints, and hit ‘Start.’
  • YslowYSlow is a free plugin for your browser that can check the performance of any web page you visit.
  • Sucuri Load Time Faster: This test measures how long it takes to connect to your site and for one page to fully load. A very important value to pay attention is the “time to first byte”, which gives us how long it took for the content to be sent back to browser to start processing the page.

Πάρτε προτάσεις για το πώς να βελτιώσετε τη συνολική ταχύτητα και τις επιδόσεις της ιστοσελίδας σας. Να θυμάστε ότι η ταχύτητα είναι σημαντική, αλλά όχι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην κατάταξη. Δείτε ξεχωριστά την βελτίωση της κατάταξης SEO σας μετά την αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης της ιστοσελίδας σας. Μείωστε το ποσοστό αναπήδησης και αυξήσετε τις θεάσεις της σελίδας κατόπιν της βελτιστοποίσης.